Panjeribakery

Panjeri Combo

$64

Description:

Panjeri Bakery has created the first Panjeri Combo. All the delicious Panjeri you love in one box!  

Specifications:

32 oz. Panjeri Mixture Jar
12 Panjeri Chocolate Bars 
One Panjeri Fudge Box